Suomen Akatemian rahoittamat tutkimusprojektit kaudella 2017 - 2020

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen toimintakaudelle 2017-2020 seuraaville tutkimusprojekteille:

Geenivirta, adaptaatio ja lajiutuminen Antarktiksen mustekaloilla: ilmastonmuutoksen seuraukset
Oulun yliopisto, FT Philip Watts

GRAVLASER - kohti tarkempia absoluuttigravimetrimittauksia
Maanmittauslaitos, Professori dosentti Juha Hyyppä

Volatiilit alkuaineet ja suuret tulivuorenpurkaukset
Helsingin yliopisto, FT Arto Luttinen

Kosminen säteily navan ilmapiirissä (CRIPA-X)
Oulun yliopisto, Professori Ilya Usoskin

Etelämantereen meteorologia ja lumitutkimus: prosessien ymmärtämisellä parempiin sää- ja ilmastoennusteisiin
Ilmatieteen laitos, Tutkimusprofessori Timo Vihma


Suomen Akatemian  tutkimusprojektit toimintakaudella 2013 - 2016:

Ilmakehän koostumus ja ilmastonmuutokselle relevantit ilmakehäprosessit
Helsingin yliopisto, Fil. toht. Veli-Matti Kerminen

Antarktisen jään paksuuden vaihtelu ja sen vaikutus laivan jääkuormiin
Aalto yliopisto, Professori Pentti Kujala

Antarktikan jääpeitteen vaihtelu ja sen vaikutus laivojen jääkuormiin
Ilmatieteen laitos, Fil. toht. Mikko Lensu

Kosminen säteily navan ilmapiirissä
Oulun yliopisto, Professori Ilya Usoskin

Antarktiksen meteorologia ja sen vuorovaikutus lumen, jään ja meren kanssa
Ilmatieteen laitos, Dosentti Timo Vihma

Etelämantereen ilmakehän koostumus ja prosessit ilmastonmuutoksessa
Ilmatieteen laitos, Erikoistutkija Aki Virkkula

 

Muut Etelämanner-alueen tutkimusprojektit

Vuotuinen lumipeite Antarktiksella. Lumen laadun ja rakenteen evoluution ja ilmakehän laskeuman dynamiikka antarktisessa lumipeitteessä
Helsingin yliopisto, Professori Matti Leppäranta

Painovoima-aikasarjojen mittaus Kuningatar Maudin Maalla
Geodeettinen laitos, FT Jyri Näränen

Litosfäärin rakenne ja seismisyys ABOA-aseman läheisyydessä
Helsingin yliopisto/Seismologian instituutti, johtaja FT Pekka Heikkinen

UV-, otsoni-, UV-albedo- ja aerosoli- ja kasvihuonekaasumittauksia Argentiinan Marambio-asemalla
Ilmatieteen laitos, Ryhmäpäällikkö Eija Asmi. Tutkija Juha Karhu.

Jääkuormien mittaus ja vallitsevat jääolot Etelämantereella
Aalto yliopisto, Professori Pentti Kujala. Ilmatieteen laitos, FT Mikko Lensu

Ilmakehän rajakerrokset Weddellin meren yllä
Ilmatieteen laitos, Tutkimusprofessori Timo Vihma

Merijään mikrobien merkitys merijään biogeokemiallisissa ja fysikaalisissa prosesseissa
Helsingin yliopisto, Tutkijatohtori Janne-Markus Rintala

 

Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tutkijat mittaavat tutkimusprojektissaan Antarktisen jään paksuuden vaihtelua ja sen vaikutusta laivan jääkuormiin. (Kuva: FINNARP/ Jukka Tuhkuri)