Tutkimusaineiston kuvaus

Etelämantereelta kerätyn tutkimusmateriaalin kuvaus eli metadata tallennetaan Antarctic Master Directory -tietokantaan.

Antarctic metadata (nasa.gov)

Ohje tutkimusmateriaalin metadatan tallennukseen: http://arcticcentre.ulapland.fi/antarcticdata/