FINNARP-retkikunnat

FINNARP 2019
Maanmittauslaitoksen painovoima- ja seismiset mittaukset jäätiköllä tutkimusasema Aboan läheisyydessä. Tutkimusaseman automaattisten mittalaitteiden huolto ja pitkäaikaisten mittausten ylläpito. Tutkimusaseman kiertojen (energiatuotanto, liikkuminen, ruoka- ja jätehuolto yms.) arviointi hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kosmisen säteilyn mittaukset italialais-ranskalaisella Dome C -asemalla. Schirmacher Oasiksen järvien vesitaseen, jään ja lämpöososuhteiden mittaukset Venäjän tutkimusasemalla. 

FINNARP 2018
Meteorologiset tutkimukset (ASPIRE- hanke) tutkimusasema Aboalla ja noin 150 km säteellä tutkimusasemasta. Luotauspallojen lähetykset osana Year of Polar Prediction -hanketta. Automaattisten mittalaitteiden huolto ja pitkäaikaisten mittausten ylläpito. Valmistelevat työt aseman energiajärjestelmän uusimiseksi. Jääkuorman mittaukset Etelä-Afrikan S/A Agulhas tutkimusaluksella.  Kosmisen säteilyn mittaukset italialais-ranskalaisella Dome C -asemalla ja aerosoli, UVB ja otsonimittaukset Argentiinan Marambio asemalla. 

FINNARP 2017
Polttoainetäydennys maakuljetuksena ja kahden uuden asuinmoduulin kuljetus Saksan Neumayer-asemalta Aboalle. Geologisia tutkimuksia Vestfjellan vuoristossa ja Schirmacher Oasis'in ylätasangolla. Sääasemien ja edellisillä kausilla asennettujen mittalaitteiden huolto sekä pitkäaikaisten mittausten ylläpito. Kosmisen säteilyn mittaukset italialais-ranskalaisella Dome C -asemalla ja aerosoli, UVB ja otsonimittaukset Argentiinan Marambio asemalla. Schirmacher Oasiksen järvien vesitaseen, jään ja lämpöososuhteiden mittaukset Venäjän tutkimusasemalla. 

FINNARP 2016
Edellisillä tutkimuskausilla asennettujen tutkimuslaitteiden huolto ja pitkäaikaisten mittausten ylläpito. Painovoima- ja seismiset mittaukset jäätiköllä tutkimusaseman läheisyydessä. Sääasemien huolto, lumen kertymän mittaus ja kauko-ohjattavien meteorologisten säähavaintopallojen lähetys. Mittava tutkimusaseman huolto ml. kaarihallin uudelleen kattaminen. Jääkuorman mittaukset Etelä-Afrikan S/A Agulhas tutkimusaluksella. Kosmisen säteilyn mittaukset italialais-ranskalaisella Dome C -asemalla ja aerosoli, UVB ja otsonimittaukset Argentiinan Marambio asemalla. 

FINNARP 2015
Edellisillä tutkimuskausilla asennettujen tutkimuslaitteiden huolto ja datan keruu sekä pitkäaikaisten mittausten ylläpito. Ryhmä huoltaa sääasemia, mittaa lumen kertymää, kerää biologisia näytteitä ja lähettää kauko-ohjattavia meteorologisia havaintopalloja. Retkikunnalla on työlistalla myös mittava tutkimusaseman ja kaluston huolto. Kosmisen säteilyn mittaukset jatkuivat italialais-ranskalaisella Dome C -tutkimusasemalla ja aerosoli, UVB ja otsonimittaukset Argentiinan Marambio asemalla. 

FINNARP 2014
Jääjärvien fysiikka ja biologia, meteorologiset mittaukset ja aerosolihiukkastutkimukset. Ympärivuotisten mittauslaitteiden huolto, seisminen mittauskampanja, jätteenpolttolaitoksen käyttöönotto Aboalla. Jääpeitteen vaihtelu ja sen vaikutus laivojen jääkuormiin Etelä-Afrikan S/A Agulhas tutkimusaluksella. Painovoimamittaukset Norjan Troll- tutkimusasemalla. Kosmisen säteilyn mittausten käynnistäminen italialais-ranskalaisella Dome C -asemalla. Aerosoli, UVB ja otsonimittaukset Argentiinan Marambio tutkimusasemalla.

FINNARP 2013
Energiajärjestelmän päivittäminen, uuden sääaseman ja jätteenpolttouunin asennus, ympäristön tilan seuranta ja näytteiden otot. Datan keruu ympärivuotisilta mittausasemilta. Säähavaintopallojen lähetys. Jääpeitteen vaihtelu ja sen vaikutus laivojen jääkuormiin S/A Agulhas tutkimusaluksella.

FINNARP 2012
Polttoainetäydennys laskuvarjopudotuksena. Suuri huoltotäydennys laivakuljetuksena. Jätekuljetusten järjestely. Seismometrin, GPS-aseman ja sääasemien huolto.

FINNARP 2011
Geodeettisen laitoksen tutkimuksia painovoiman muutoksista ja maankuoren liikkeistä Kuningatar Maudin maalla. Automaattisten mittausasemien ja asemakaluston huolto.

FINNARP 2010
Monimuotoisia mm. tuulioloihin, ilmakehän lämpötalouteeen, lumen ja ilman väliseen lämmönvaihtoon ja säteilyyn liittyviä meteorologisia tutkimuksia. Mannerjäätikön pintakerroksen ja supraglasiaalisten järvien tutkimusta.

FINNARP 2009
Tutkimusaseman polttoainetäydennys laskuvarjopudotuksena. Tutkimuskohteita: Etelämantereen lumen ominaisuudet, ilman ja lumen välinen energianvaihto, aerosolihiukkasten synty ja kasvu, ilmakehän kemiallinen koostumus.

FINNARP 2008
Huoltoretkikunta. Uuden sähköntuottojärjestelmän asentaminen.

FINNARP 2007
Retkikunnan jäsenet tutkivat mm. jurakautisia kallioalueita, ilmakehän pienhiukkasia ja Etelämantereen meteorologiaa.

FINNARP 2006
Paleoklimatologinen tutkimus, ilmakehätutkimus, meteorologiset tutkimukset. Automaattisten geodeettisten mittalaitteiden huolto ja seismometrin asennus.

FINNARP 2005
Huoltoretkikunta. Geodeettisia tutkimuksia. Automaattisen sääaseman huolto.

FINNARP 2004
Geofysikaaliset ja ilmakehätutkimukset. Automaattisen sääaseman huolto. Kolmen uuden tuuligeneraattorin asentaminen.

FINNARP 2003
Paleoklimatologinen, geofysikaalinen ja ilmakehätutkimus. Geodeettisia tutkimuksia; gps- ja painovoimamittauksia. Automaattisen sääaseman asentaminen. Tuuligeneraattoreiden asentaminen.

FINNARP 2002 rakennusretkikunta
Aboa-tutkimusaseman saneeraus ja laajennus. Geologisia tutkimuksia Vestfjellan ja Heimefrontfjellan vuoristoissa. Geodeettisia tutkimuksia ja GPS-aseman perustaminen.

FINNARP 2001 huoltoretkikunta
Aboan saneerauksen valmistelu. Geodeettisia tarkkuus gps-mittauksia.

FINNARP 2000
Samat mittaukset ja tutkimukset kuten 1999/00 sekä painovoimamittaukset.

FINNARP 1999
Paleoklimatologinen, geofysikaalinen ja ilmakehätutkimus sekä magmakehitys ja manttelilähteiden tutkimus Aboalta käsin.

FINNARP 1997
Geofysikaalinen, fysikaalinen ja geologinen tutkimus Aboan ympäristössä. Kemiallinen, geologinen ja fysikaalinen merentutkimussekä merimetereologia eteläafrikkalaisella tutkimusalus S/A Agulhasilla.

FINNARP 1995
Geologinen, fysikaalinen ja kemiallinen merentutkimus, sekä meren meteorologia Weddelin merellä R/V Arandalla.

FINNARP 1993
Meribiologinen tutkimus Etelänmerellä. Geotieteellinen ja ilmatieteellinen tutkimus Aboalta käsin.

FINNARP 1992
Antarktinen merentutkimus. Ilman ja veden vuorovaikutus Weddelin merellä.

FINNARP 1991
Antarktinen merentutkimus. Ilman ja veden vuorovaikutus Weddelin merellä. Geotieteellinen ja fysikaalinen tutkimus Aboalta käsin. Otsonitutkimus Marambiolla.

FINNARP 1989
Ilmatieteelllinen, geotieteellinen ja fysikaalinen tutkimus Aboalta käsin. Meribiologiset sekä meren kemialliset, geologiset, meteorologiset ja fysikaaliset tutkimukset R/V Arandalla. Lääketieteellinen ja logistinen tutkimus.

FINNARP 1988
Meribiologinen tutkimus R/V Stena Arcticalla. Geologinen tutkimus Australialaisella Davisin tutkimusasemalla. Aboa-aseman rakentaminen. Suomen Ilmatieteen laitos aloitti Etelämantereen otsonitutkimuksen yhteistyössä Argentiinan meteorologisen laitoksen kanssa vuonna 1988 Etelämantereen niemimaalla Marambiossa.