Ympäristönsuojelu Etelämantereella

Etelämantereen ainutlaatuinen luonto on suojeltu kansainvälisillä sopimuksilla. Madridin ympäristönsuojelupöytäkirja vuodelta 1991 nimeää mantereen rauhalle ja tieteelle omistetuksi luonnonsuojelualueeksi. Kaikelta toiminnalta vaaditaan ympäristövaikutusarvio.

Suomen Etelämanner-logistiikka tekee ympäristövaikutusarvion jokaisesta tutkimushankkeesta ja koko retkikunnasta kuljetuksineen. Luvan myöntää Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kun kaikki vaaditut suojelunäkökohdat on huomioitu.

Tutkimusasemien ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan jo suunnitteluvaiheessa. Kaikki jäte talousvettä lukuun ottamatta tuodaan pois mantereelta.

Kansainvälistä yhteistyötä on paljon. Pohjoismaiden ympäristövastaavat kokoontuvat säännöllisesti ja antavat toimintaohjeita kansallisille tutkimusohjelmille ja –retkikunnille.
Myös kansainvälinen yhteistyö on laajaa.
 

 

Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta (finlex.fi)

Asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta (finlex.fi)
 

2.9.2019